Rainbow Brite Theme in Swedish

Rainbow Brite
visar sig ibland
tar dig på en tur till Regnbågs land

där i väst
livet blir en fest
regnbågsfärger finns överallt

lyser starkt
flyg och sen så tar du mark

Rainbow Brite
visar sig ibland
tar dig på en tur till Regnbågs land

_______________________________________________________________________________________________________